ContactService pagesAbout PnAPnA in the pressSitemap
De Digitale Verzuimkaart: minder kosten, minder verzuim

This item is not available in your language. It is now displayed in the default language Dutch.

Neem de regie weer in handen. Laat nagaan wat medewerkers nog wel kunnen. Stuur op output met de Digitale Verzuimkaart van PnA. De Digitale Verzuimkaart neemt u werk uit handen en levert u desgewenst een bedrijfsarts en gecertificeerd casemanagement. Een Arbodienst is niet meer nodig. Na een ziekmelding wikkelt u automatisch het hele proces om uw medewerker weer snel aan de slag te krijgen online af.

Spaar een Arbo abonnement uit
Met de Digitale Verzuimkaart beslist U wat er moet gebeuren en zo hoort dat ook volgens de wet. U mag het niet overlaten aan een Arbodienst. Als u dat wel doet, moet u de Arbodienst controleren. De werkgever blijft namelijk verantwoordelijk. U loopt anders de kans op een boete van het UWV.
Vastlegging en registratie van afspraken gebeurt met de Digitale Verzuimkaart. Deze geeft aan hoe te handelen bij ziekte van een medewerker. Gemakkelijk en intuïtief in gebruik. Met tips over het voeren van verzuimgesprekken tot en met behandelplannen. En opties voor het inschakelen van deskundigen: een mediator, gecertificeerd casemanager of bedrijfsarts.
Met de Digitale Verzuimkaart voldoet u dus aan alle wettelijke verplichtingen van de Wet Poortwachter.
Ervaar zélf het gebruiksgemak en neem een proeflicentie.

De Digitale Verzuimkaart beperkt de kosten van ziekteverzuim op 3 manieren:
1. Uw verzekeringspremie gaat omlaag omdat u een lager verzuim krijgt
2. U kunt sneller ingrijpen bij verzuim in uw organisatie. Via "real time" overzichten kan het management op elk moment van de dag zien of de acties worden ondernomen die nodig zijn en wat het effect is van deze acties. Hierbij wordt het 4 ogen principe gehanteerd.
3. Het systeem maakt het mogelijk met hulp van deskundigen vast te stellen in hoeverre een medewerker nog arbeidsgeschikt is. Een medewerker die ziek is, hoeft niet perse thuis te blijven, maar kan vaak nog wel andere werkzaamheden verrichten. Hij/zij is dan vaak ook eerder hersteld.

De Digitale Verzuimkaart zorgt er kortom voor dat iedereen in uw organisatie doet wat nodig is om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Elke dag minder verzuim bespaart de organisatie minimaal € 200,- aan kosten!

Andere kenmerken van De Digitale Verzuimkaart:
• Volledig webbased
•Automatische dossieropbouw en Wet Poortwachter"-agenda
•Herinnert en geeft suggesties voor acties aan leidinggevenden via email
•Monitort acties en interventies
• Realtime managementoverzichten van duur en aard verzuim
•Formats voor plannen van aanpak en re├»ntegratieplannen
•Acties (briefformats) aanpasbaar aan taal en cultuur van uw organisatie & uw bedrijfslogo

Prijs
U betaalt vanaf € 1,- per medewerker per maand voor het gebruik van De Digitale Verzuimkaart. De minimumprijs bedraagt € 168,- per jaar.
Beschikt u al over een verzuimverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan ontvangt u korting op de Digitale Verzuimkaart.

Geïnteresseerd in besparingen voor uw organisatie?
Vul de velden in en ontvang uitgebreide informatie per email. Een gratis en vrijblijvende proef met de Digitale Verzuimkaart bieden wij u graag aan:
E-mailadres
Bedrijf
Telefoonnummer
 
  
Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden aangewend dan deze aanvraag.

Invoer van een ziekmelding


Informatie voor leidinggevenden