ContactService pagesAbout PnAPnA in the pressSitemap
Levenslang met verlof

This item is not available in your language. It is now displayed in the default language Dutch.

Levenslang met verlof is een andere uitdrukking voor pensioen. Als u met pensioen gaat, hoeft u niet meer te werken. Over pensioen bestaan veel misverstanden. Een daarvan is dat u zich daarvoor (extra) moet verzekeren. Degene die dat zegt wil u 9 van de 10 keer een verzekering verkopen. Een pensioenverzekering kost u veel geld. En wat nog vervelender is: er zijn strikte regels om over het geld te kunnen beschikken. Deze regels worden steeds strenger. Zo is de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 gegaan en mogelijk gaat deze nog verder omhoog. U staat hier niet bij stil, omdat u alleen maar denkt aan het fiscale voordeel. Er zijn alternatieven, bijvoorbeeld de bancaire lijfrente. Bereken hier uw Bancaire Lijfrente.